This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Een bijdrage aan een mooi bos

bDe Boeddha constateerde dat alles om ons heen vergankelijk is. Daarop is onze kloostertuin ook geen uitzondering. Geleidelijk aan beginnen de bomen die vorige eeuw geplant zijn, te verouderen en te sterven. Het wordt dus tijd dat het bos om ons klooster vernieuwd wordt. Met jong loof. Met bomen die lang mee gaan. Met bomen die klaar zijn om een lange en mooie toekomst tegemoet te zien. En daarvoor hebben wij uw hulp nodig.

Vanaf 2015 begint Wat Phra Dhammakaya Benelux met het aanplanten van eiken, beuken en een aantal andere soorten loofbomen. We hebben daarom de hulp ingeroepen van  natuurliefhebbers en professionele aannemers om een zorgvuldig en uitgebalanceerd plan op te stellen voor het nieuwe bos.

De bomen die worden geplant,  zullen beschutting bieden aan mensen die hier komen voor hun spirituele ontwikkeling. Aan mensen die hier komen zitten om te mediteren in het bos. Aan mensen die hier ontspanning zoeken en diepgang. De aanblik van een mooi bos kan er steeds toe bijdragen dat mensen een diepe rust en vrede ervaren in hun meditatie – een vrede waar meestal lang naar werd gezocht.

ronkenburg9

Wat Phra Dhammakaya heeft sinds zijn stichting in Thailand in de jaren 70 altijd het principe van Khun Yai (1909-2000) gehanteerd dat iedereen die naar het klooster komt mede eigenaar en rentmeester is van de tempel. Momenteel zijn er vrijwilligers van diverse nationaliteiten en afkomstig uit verschillende delen van de Benelux actief in onze vzw. We bedenken het samen. We bouwen het samen. En we leven er samen in. Dit is het klooster dat we delen. Dit is het leven dat we delen. En dit is de toekomst die we delen.

U kunt ook uw steentje bijdragen aan de voorbereiding, aanplanting en het onderhoud van het bos. Bijdrage voor de aanplanting van één boom: 20 €. 

Daarnaast wordt gelijk welke gift, hoe klein ook, steeds met dankbaarheid onthaald.

Uw kunt uw donatie voor het aanplanten van het bos overmaken op rekeningnummer BE29 0689 3350 2664, op naam van “Vrienden Huize Ronkenburg” onder vermelding van “Ons bos”.

Wij verheugen ons in uw goede daden en uw bijdrage aan een gedeelde toekomst !

Print Friendly, PDF & Email