This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Donateur worden

Ons steunen

“Als levende wezens (…) de vruchten van het geven en delen zouden kennen, zouden ze niet eten zonder gegeven te hebben, noch zou de smet van gierigheid hun geest blijvend in beslag nemen.”

− De Boeddha

Geven speelt in het Boeddhisme een belangrijke rol. Het dagelijks beoefenen van vrijgevigheid wordt beschouwd als een van de eerste stappen op het pad van ethische en geestelijke ontwikkeling. Vrijgevigheid is een manier om te leren loslaten, om boven de bekrompenheid en engheid van geest uit te stijgen die ons leven vaak kenmerkt met de waan van de dag. Door te geven kunnen we vreugde en vrijheid vinden in ons dagelijks leven op momenten en plaatsen waarvan we voorheen dachten het niet te zullen vinden. Het mooie van geven is ook dat het ons veel meer verrijkt dan aan dingen vast te houden.

Telkens wanneer we geven, creëren we daarmee een positieve energie in onszelf. Deze positieve energie, in de Boeddhistische traditie ook wel puñña genoemd, zuivert en verrijkt ons innerlijk, en kunnen we delen met de ander.


Onze centra

Onze centra leven van de giften van donateurs. Gezien er in Nederland momenteel geen financiële steun is voor Boeddhistische organisaties, zijn we afhankelijk van de vrijgevigheid van onze begunstigers. Dit is een traditie die reeds meer dan 2500 jaar wordt toegepast. Het steunt op het principe dat wanneer de mensen de kloostergemeenschap onderhouden, ze op die manier monniken de kans geven de Boeddhistische wijsheid te bestuderen en te beoefenen. Op hun beurt kunnen ze vervolgens die wijsheid delen met de mensen o.a. door het geven van meditatie en levenslessen. Op die manier blijven de monniken ook in contact met de leken en daarmee met de samenleving als geheel.

Uw donatie wordt besteed aan de financiering van onze dagelijkse, wekelijkse en andere activiteiten, waaronder onder andere curssussen, meditatieretraites, voorlichtingsdagen en jongerenprogramma’s. Om deze programma’s regelmatig te houden, dienen in kosten te worden voorzien zoals onderhoud van gebouw en tuin, water, electriciteit, vervoer, voedsel en overige benodigdheden.


Donateur worden

U kunt op verschillende manier donateur worden van onze centra. U kunt eenmalig een donatie doen. Ook is het mogelijk maandelijks donateur te worden, door elke maand een bijdrage te geven aan een centrum via automatische overschrijving. Onze bankgegevens staan onderaan. Mensen die minstens 20 euro per maand doneren, krijgen als blijk van dank een boek met inspirerende uitspraken over meditatie in het dagelijks leven alsook een cd met een begeleide meditatie in het Nederlands. U kunt zelf bepalen wat u maandelijks wilt geven.

U kunt ook een donatie doen in naam van iemand anders. Bij elke donatie stellen we een donatieafschrift op, met daarop de belangrijke gegevens. Ten slotte willen wij nog vermelden dat de mogelijkheid bestaat ons in uw testament op te nemen, indien u dat zou wensen.


Hoe kunt u een donatie doen?

Uw kunt uw donatie aan ons centrum in Nederland overmaken naar IBAN NL 78 ABNA 0422 5525 93, ten name van de Stichting Dhammakaya Nederland. Als uw donatie voor een specifiek doel is, gelieve dat dan te vermelden. Wanneer we uw donatie hebben ontvangen, printen we een donatieafschrift (kwitantie) voor u af.


We danken u voor uw vrijgevigheid.


“De wereld bestaat door vrijgevigheid. Vrijgevigheid is een bijzondere vorm van geluk, die we leren kennen zodra we beginnen te geven.”

– Luang Poh Dhammajayo, 2005

Print Friendly, PDF & Email