This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Overige activiteiten 2017

Sila-ceremonie

Op dinsdag 28 februari 2017 zal er in Wat Phra Dhammakaya Benelux een ceremonie plaatsvinden voor het opnemen van de vijf sila’s of leefregels. De ceremonie houdt in dat je een gelofte doet je voortaan te houden aan vijf sila’s.

1.“Omwille van compassie, dood ik geen levende wezens.”

2.“Omwille van juist levensonderhoud, neem ik niet wat niet gegeven is”

3.“Omwille van tevredenheid, ga ik geen seksueel wangedrag aan”

4.“Omwille van oprechtheid, spreek ik geen onwaarheden”

5.“Omwille van aandacht, neem ik geen stoffen tot mij, die leiden tot onachtzaamheid”

Traditioneel neemt men de vijf sila’s op zich tezamen met de Drie Toevluchten, dat wil zeggen de Boeddha, de Dhamma (de Leer van de Boeddha) en de Sangha (de gemeenschap van verlichte discipelen en de monastieke gemeenschap in het algemeen).

De ceremonie is een manier om blijk te geven aan je vertrouwen en toewijding tot de Drie Toevluchten, en een oprechte binding aan een ethisch leven.

Voor meer informatie, kun je kijken op deze pagina (Engels) of ons emailen.


European Ordination program (14 mei – 4 juni 2017)

In Thailand bestaat er al eeuwen lang de traditie van de tijdelijke wijding, waarbij jonge mannen kunnen bijleren over meditatie en het Boeddhisme door tijdelijk in te treden als monnik in het klooster. Dit is traditioneel voor de periode van drie maanden van de moessonretraite (vassa). In Wat Phra Dhammakaya Benelux wordt ook deze gelegenheid geboden. Het programma is gedeeltelijk in het Thais en het Nederlands.

De meeste deelnemers zijn Europese jongeren van Thaise origine, maar het programma staat wel open voor geïnteresseerden in het algemeen. De deelnemers komen vanuit geheel Europa, en gaan vervolgens weer terug naar hun eigen land om daar de rest van de training te volgen.

Het eerstvolgende programma zal lopen van 14 mei tot 4 juni 2017. De daadwerkelijke wijdingsplechtigheid vindt plaats op 20 juni 2017, doorlopend van ongeveer 8.30 u. tot 15 u. Bezoekers kunnen de plechtigheid, die in de Oud-indische Pali-taal wordt gehouden, bijwonen op verschillende momenten van de dag. De ceremonie vindt namelijk doorlopend plaats.

Voor meer informatie, kunt u ook lid worden van deze Facebook-pagina en daarmee updates ontvangen.


Peace Revolution (gaat dit jaar elders door)

Het ‘Peace Revolution’-programma wordt gehouden in samenwerking met ‘Dhammakaya Thailand’. Dit programma is gekoppeld aan een online cursus. Voor meer informatie ga je naar https://peacerevolution.net en klik door naar het ‘Europese programma’ in het menu “Activities”.


Petabali (2 november)

Hoe wij onze geliefde overledenen kunnen gedenken in overeenstemming met de Boeddhistische levenswijze wordt op deze dag duidelijk. Nadruk wordt vooral gelegd op ‘geven en verbinden’ op ‘aandacht’ en ‘een plaats geven’. Of hoe Allerzielen en de dag van Petabhali zeer verwant kunnen zijn.

Het programma loopt gewoonlijk als volgt:

19.30 u. – begeleide meditatie

20.00 u. – mogelijkheid om een donatie te  geven aan het centrum ter ere van dierbaren

20.10 u. – De monniken reciteren traditionele teksten uit de Boeddhistische geschriften (Tipitaka)

20.30 u. – Lezing over het delen van goede kamma en een reflectie op vergankelijkheid

21.00 u. – Einde ceremonie

Voor meer informatie over het delen van goede kamma of puñña, zie deze videopresentatie:


Overige traditionele vieringen (2017)

Er worden in ons klooster verschillende vieringen gehouden in overeenstemming met de Thais-Boeddhistische kalender. Voel u vrij om bij elke viering aanwezig te zijn. U bent van harte welkom. Eeuwenoude Boeddhistische gebruiken en tradities zullen u beslist charmeren. Indien u ons op voorhand op de hoogte brengt van uw komst zorgen wij voor passende Nederlandstalige simultaanvertaling.

3 feb.         Dag van de Eerbiedwaardige Leraren
22 feb.      Magha Puja    Lees meer…
22 april    Geboortedag Luang Poh Dhammajayo
10 mei      Visakha Puja
8 juli         Asalha Puja
10 sept.    Herdenkingsdag Khun Yai
10 okt.      Geboortedag Luang Pu Wat Paknam
22 okt.      Kathina