This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Overige activiteiten 2017

Aalmoezen geven aan monniken

Elke zaterdagochtend gaan de monniken van ons Nederlands centrum op stap om op traditionele wijze aalmoezen te ontvangen van de mensen in het dorp. We gaan voor een halfuurtje rond Druten en dan keren we weer terug. We gaan via de route Koningstraat, de Van Heemstraweg, en dan keren we weer terug op de parkeerplaats van de Albert Heijn van Druten, waar we om 6.30 uur arriveren. Wil je ook meedoen aan dit millenia oud gebruik van vrijgevigheid, dan kun je de monniken opwachten langs deze route, op de heen- of terugweg.

Op 10 september 2017 wordt er, in samenwerking met tientallen andere Thaise tempels en tradities, een gezamenlijke aalmoezenceremonie gehouden, in samenwerking met Stichting Buddhavihara Amsterdam. Dit is een ceremonie, waar ook aalmoezen worden gegeven in vergelijkbare wijze als de wekelijkse of dagelijkse aalmoezenronde. De ceremonie vindt plaats vanaf ongeveer 8.30 uur in het Leeghwaterpark bij de Buddhvihara -tempel. Er worden maar liefst meer dan honderd monniken verwacht, in verband met een bijzondere vergadering die plaats heeft van Thaise tempels in Europa.


Sila-ceremonie

Op dinsdag 28 februari 2017 zal er in ons centrum in België een ceremonie plaatsvinden voor het opnemen van de vijf sila’s of leefregels. De ceremonie houdt in dat je een gelofte doet je voortaan te houden aan vijf sila’s.

1.“Omwille van compassie, dood ik geen levende wezens.”

2.“Omwille van juist levensonderhoud, neem ik niet wat niet gegeven is”

3.“Omwille van tevredenheid, ga ik geen seksueel wangedrag aan”

4.“Omwille van oprechtheid, spreek ik geen onwaarheden”

5.“Omwille van aandacht, neem ik geen stoffen tot mij, die leiden tot onachtzaamheid”

Traditioneel neemt men de vijf sila’s op zich tezamen met de Drie Toevluchten, dat wil zeggen de Boeddha, de Dhamma (de Leer van de Boeddha) en de Sangha (de gemeenschap van verlichte discipelen en de monastieke gemeenschap in het algemeen).

De ceremonie is een manier om blijk te geven aan je vertrouwen en toewijding tot de Drie Toevluchten, en een oprechte binding aan een ethisch leven.

Voor meer informatie, kun je kijken op deze pagina (Engels) of ons emailen.


European Ordination program (14 mei – 4 juni 2017)

In Thailand bestaat er al eeuwen lang de traditie van de tijdelijke wijding, waarbij jonge mannen kunnen bijleren over meditatie en het Boeddhisme door tijdelijk in te treden als monnik in het klooster. Dit is traditioneel voor de periode van drie maanden van de moessonretraite (vassa). In ons centrum in België wordt ook deze gelegenheid geboden. Het programma is gedeeltelijk in het Thais en het Nederlands.

De meeste deelnemers zijn Europese jongeren van Thaise origine, maar het programma staat wel open voor geïnteresseerden in het algemeen. De deelnemers komen vanuit geheel Europa, en gaan vervolgens weer terug naar hun eigen land om daar de rest van de training te volgen.

Het eerstvolgende programma zal lopen van 14 mei tot 4 juni 2017. De daadwerkelijke wijdingsplechtigheid vindt plaats op 20 juni 2017, doorlopend van ongeveer 8.30 u. tot 15 u. Bezoekers kunnen de plechtigheid, die in de Oud-indische Pali-taal wordt gehouden, bijwonen op verschillende momenten van de dag. De ceremonie vindt namelijk doorlopend plaats.

Voor meer informatie, kun je ook lid worden van deze Facebook-pagina en daarmee updates ontvangen.


Petabali (2 november)

Hoe wij onze geliefde overledenen kunnen gedenken in overeenstemming met de boeddhistische levenswijze wordt op deze dag duidelijk. Nadruk wordt vooral gelegd op ‘geven en verbinden’ op ‘aandacht’ en ‘een plaats geven’. Of hoe Allerzielen en de dag van Petabali zeer verwant kunnen zijn.

Het programma loopt gewoonlijk als volgt:

19.30 u. – begeleide meditatie

20.00 u. – mogelijkheid om een donatie te  geven aan het centrum ter ere van dierbaren

20.10 u. – De monniken reciteren traditionele teksten uit de Boeddhistische geschriften (Tipitaka)

20.30 u. – Lezing over het delen van goede kamma en een reflectie op vergankelijkheid

21.00 u. – Einde ceremonie

Voor meer informatie over het delen van goede kamma of puñña, zie deze videopresentatie:


Overige traditionele vieringen (2017)

Er worden in ons klooster verschillende vieringen gehouden in overeenstemming met de Thais-boeddhistische kalender. Doe gerust met een viering mee, je bent van harte welkom. Eeuwenoude boeddhistische gebruiken en tradities zullen je beslist charmeren. Bij veel vieringen zorgen we voor passende Nederlandstalige simultaanvertaling.

3 feb.         Dag van de Eerbiedwaardige Leraren
22 feb.      Magha Puja    Lees meer…
22 april    Geboortedag Luang Poh Dhammajayo
10 mei      Visakha Puja
8 juli         Asalha Puja
10 sept.    Herdenkingsdag Khun Yai
10 okt.      Geboortedag Luang Pu Wat Paknam
15  okt.      Kathina in ons Belgisch centrum
29 okt.      Kathina in ons Nederlands centrum