This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 titleRadio-opnames Radio Katanga

Deze opnames van Radio Katanga werden gemaakt tijdens de laatste open deur dag. Kort, maar toch krachtig. Mooi werk.

Opname 1

Opname 2
8-10 april – Meditatieretraite “Geluk leidt tot geluk”

9Van 8 tot 10 april houden we in ons centrum weer een driedaagse meditatieretraite. Het thema van de komende retraite is “Geluk leidt tot geluk”. In ons dagelijks leven zijn we vaak geneigd om voorwaarden aan ons geluk te stellen: “Als ik  maar mijn werk heb afgrond, dan ben ik gelukkig”; “Als ik maar een nieuwe televisie-set heb, dan ben ik gelukkig”; enzovoort, enzovoort. In meditatie leren we om al onze gedachten er te laten zijn met een gevoel van tevredenheid en openheid, zonder voorkeur of afkeur. Dit leidt er uiteindelijk toe dat ons gevoel van tevredenheid groeit tot een dieper gevoel van welzijn en geluk, onafhankelijk van zaken buiten ons. Maar we beginnen meditatie dus met een zachtheid en tevredenheid, die uiteindelijk ons zal helpen en voeden in het ganse proces van meditatie. Dan komen we erachter dat we eigenlijk helemaal niet zo veel nodig hebben als we denken, om simpelweg gelukkig te zijn.
Dhammakaya-meditatie in Brugge (Organisatie Mai’ana)

Gedurende deze lessenreeks worden zowel theorie als praktijk, de wat, hoe en het waarom van de Dhammakaya-meditatiemethode besproken en aangeleerd. In het kort wordt de methode gekenmerkt door diepgaande ontspanning en verstilling van geest in het centrum van het lichaam, waarbij een diepe staat van vrede en oprecht geluk worden ervaren, als een permanente en zuivere toevlucht binnen onszelf. Tevens worden handige tips meegegeven om je eigen meditatie in het dagelijkse leven verder te ontwikkelen. De meditatie zal worden begeleid in het Nederlands door Lp Ruben Visalo, Boeddhistisch monnik in de Theravada-traditie.

Programma:

Maaike Leyts, erkend yoga-docente zal de les voor een half uurtje inleiden met dynamische yoga, waarna meditatie zal worden beoefend onder begeleiding van Lp Ruben Visalo.

Ook nieuw dit jaar: gastdocente yoga Eline Vanoutrive
Michael Niclaus – “Maak van je zwakte een sterkte”

4 jaar nuchterMaandag 1 februari om 20.00 uur komt Michael Niclaus een lezing geven in ons centrum over het thema “Maak van je zwakte een sterkte”. Michael is 29 jaar en ex-alcoholist. Hij schreef al vier boeken over zijn ervaringen, en over hoe jij zelf kan stoppen met drinken (of omgaan met iemand die drinkt). Hij geeft lezingen en begeleidt mensen individueel rond hun gebruik van alcohol. Hij kwam al meermaals op televisie om zijn missie te verspreiden. De eerste keer was in Koppen met een reportage. Daarna was hij gastspreker in onder andere Reyers Laat, Ter Zake en Cafe Corsari. Van zijn boek ‘De druppel ‘zijn er al 8000 in omloop en dat stijgt iedere dag. Hij hielp al 200 mensen om anders naar alcohol te kijken en zelf te stoppen met drinken.

Michael zal vertellen over onze kijk op alcohol, de merkwaardige manier waarop onze samenleving omgaat met alcohol, en hoe een meer gezonde omgang met alcohol bijdraagt aan een betere kwaliteit van ons leven. De lezing staat in het kader van de sila-ceremonie die wordt gehouden op 9 februari. Vóór de lezing om 20.00 uur, zal er, zoals gewoonlijk, een avondrecitatie (chanting) en meditatie plaatsvinden.

Je kunt meer over Michael Niclaus vinden op zijn eigen website. 
Sila-ceremonie

Op 9 februari om 19.30 uur zal er in Wat Phra Dhammakaya Benelux een ceremonie plaatsvinden voor het opnemen van de vijf sila’s of leefregels. De ceremonie houdt in dat je een gelofte doet je voortaan te houden aan vijf sila’s.
Magha Puja – de belangrijkste bijeenkomst die ooit in het Boeddhisme gehouden werd

182956_158877917628465_2127699456_n

Laatste update: De viering van Magha Puja is naar voren verplaatst naar zondag 21 februari, hetgeen voor veel van onze mensen gemakkelijker is.

We zullen het volgende programma houden:

11.00 uur Offerande van eten aan de Sangha
12.30 uur De Sangha geeft een zegening
13.00 uur Samen Boen (werkmeditatie) doen
14.30 uur Meditatie en lezing
18.30 uur Avondrecitatie (chanting)
19.00 uur Recitatie van de Dhammacakkappavattana Sutta
Magha-Lichten aansteken, samen een resolutie maken en liefdevolle vriendelijkheid verspreiden
20.00 uur Einde van ceremonie

We hopen dat jullie allen zullen kunnen komen! Zie hieronder voor meer informatie:
Begeleide meditatie
Lezing — het verhaal van Ajin Bunyaket

De hierin besproken video over bijna-dood-ervaringen op de talkshow van Witteman kan hier worden gevonden . De geestesverschijning van Ajin Bunyaket is naar mijn weten nog niet vertaald in het Engels of Nederlands, maar het origineel kan in verschillende versies gevonden worden op Youtube door te zoeken op het woord ราชมัล (“beul”).
Een boom die beschutting biedt aan al wat leeft…

b

De Boeddha constateerde dat alles om ons heen vergankelijk is. Daarop is onze kloostertuin ook geen uitzondering. Geleidelijk aan beginnen de bomen die vorige eeuw geplant zijn, te verouderen en te sterven. Het wordt dus tijd dat het bos om ons klooster vernieuwd wordt. Met jong loof. Met bomen die lang mee gaan. Met bomen die klaar zijn om een lange en mooie toekomst tegemoet te zien. En daarvoor hebben wij uw hulp nodig.

Vanaf dit jaar 2015 begint Wat Phra Dhammakaya Benelux met het aanplanten van eiken, berken en een aantal andere soorten bomen om de vernieuwing van het bos in te luiden. Deze bomen zullen lange tijd hier blijven staan. We hebben daarom de hulp ingeroepen van  natuurliefhebbers en professionele aannemers om een zorgvuldig en uitgebalanceerd plan op te stellen voor het nieuwe bos. Op basis daarvan zullen we gefaseerd de aanplanting van het bos doen. De noordkant van het bos, de westkant en de oostkant zullen allen aangeplant worden.

De bomen die worden geplant,  zullen beschutting bieden aan mensen die hier komen voor hun spirituele ontwikkeling. Aan mensen die hier komen zitten om te mediteren in het bos. Aan mensen die hier ontspanning zoeken en diepgang. De aanblik van een mooi bos kan er steeds toe bijdragen dat mensen een diepe rust en vrede ervaren in hun meditatie – een vrede waar meestal lang naar werd gezocht.

Wat Phra Dhammakaya heeft sinds zijn stichting in Thailand in de zeventiger jaren altijd het principe van Khun Yai (1909-2000) gehanteerd dat iedereen die naar het klooster komt mede eigenaar en rentmeester is van de tempel. Momenteel zijn er meer dan 40 vrijwilligers van diverse nationaliteiten en afkomstig uit verschillende delen van de Benelux actief in onze vzw. We bedenken het samen. We bouwen het samen. En we leven er samen in. Dit is het klooster dat we delen. Dit is het leven dat we delen. En dit is de toekomst die we delen.

U kunt ook uw steentje bijdragen aan de voorbereiding, aanplanting en het onderhoud van het bos om ons klooster. Dit zijn de specifieke details:
1. Voor de aanplanting van één boom: 50 €.
2. Voor de aanplanting van één rij bomen: 500 €.

Daarnaast wordt gelijk welke gift, hoe klein ook, steeds met dankbaarheid onthaald.
Studieretraite – De parami’s, een leven toegewijd aan karakter

giving-back

Onze studieretraites gaan  wat dieper in op de betekenis en draagwijdte van bepaalde Boeddhistische leringen. De nadruk wordt vooral gelegd op het bruikbare van de Boeddhistische levenswijze in het dagelijks leven en dit aan de hand van voorbeelden, ervaringen en reflectieopdrachten. U zult de unieke ervaring weten te smaken van het samengaan van wijsheid en stilte, verenigd in de meditatie.

Van 12 tot 14 februari zal er in ons centrum een retraite worden georganiseerd over: “De parami’s, een leven toegewijd aan karakter”. Deze retraite gaat over de parami’s, karaktereigenschappen die we in ons leven kunnen ontwikkelen om ons mens-zijn te completeren. In deze retraite wordt ook gesproken over het ideaal van de Bodhisatta in het Theravada-Boeddhisme, het ideaal van de persoon die zijn leven volledig toewijdt aan de oefening van karakter.