28 ตุลาคม 2561 กำหนดการงานบุญกฐินวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
09.30 น. พิธีตักบาตร
12.30 น. บันทึกภาพประวัติศาสตร์
13.00 น. พิธีอัญเชิญผ้าไตรกฐิน
14.00 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี

18 พฤศจิกายน 2561 กำหนดการงานบุญกฐินวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์
09.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม
10.30 น. พิธีตักบาตร
13.00 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
14.30 น. บันทึกภาพประวัติศาสตร์

 

Ronkenburgstraat 25
B-9340 Lede (bij Aalst)
België

เบอร์โทรศัพท์ 0486-362743

ท่านสามารถโทรหรือส่ง e-mail ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ท่านต้องการทราบได้

 


วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์    

Koningstraat 47
6654 AA Afferden (bij Druten)

เบอร์โทรศัพท์
0487 – 769 013 (ที่วัด)
06 – 872 188 21 (ภาษาดัช)
06 – 57 48 39 13 (ภาษาไทย)

ท่านสามารถโทรหรือส่ง e-mail ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ท่านต้องการทราบได้

หากท่านต้องการทำบุญกับวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่
เลขที่บัญชี IBAN NL 78 ABNA 0422 5525 93 ในนาม Stichting Dhammakaya Nederland