ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินบุญวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์

มิถุนายน
วันอาทิตย์ที่   2  บูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 16  
ปุพพเปตพลี อุทิศส่วนบุญแด่ผู้ล่วงลับ พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท พิธีขอขมาลาบวช
วันอาทิตย์ที่ 23  ร่วมงานบวชธรรมทายาทยุโรป รุ่นที่ 7 ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ 

พฤศจิกายน
วันอาทิตย์ที่  4  บูชาข้าวพระ
วันเสาร์ที่     10  วันทอดกฐินสามัคคี


ปฏิทินบุญวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

มิถุนายน
วันอาทิตย์ที่   2  บูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 23  งานบวชธรรมทายาทยุโรป รุ่นที่ 7 

ตุลาคม
วันอาทิตย์ที่   7  บูชาข้าวพระ
วันเสาร์ที่     27  วันทอดกฐินสามัคคี

พฤศจิกายน
วันอาทิตย์ที่  4  บูชาข้าวพระ

 

Ronkenburgstraat 25
B-9340 Lede (bij Aalst)
België

เบอร์โทรศัพท์ 0486-362743

หากท่านต้องการทำบุญกับวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่
เลขที่บัญชี BE 19 9793 2950 9712 ในนาม  Internationaal Dhammakaya Genootschap van België 

ท่านสามารถโทรหรือส่ง e-mail ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ท่านต้องการทราบได้

 


วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์    

Koningstraat 47
6654 AA Afferden (bij Druten)

เบอร์โทรศัพท์
0487 – 769 013 (ที่วัด)
06 – 872 188 21 (ภาษาดัช)
06 – 57 48 39 13 (ภาษาไทย)

ท่านสามารถโทรหรือส่ง e-mail ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ท่านต้องการทราบได้

หากท่านต้องการทำบุญกับวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่
เลขที่บัญชี IBAN NL 78 ABNA 0422 5525 93 ในนาม Stichting Dhammakaya Nederland

เวบไซต์ที่น่าสนใจสำหรับคนไทยในเนเธอร์แลนด์