ติดต่อเรา

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

Ronkenburgstraat 25
B-9340 Lede (bij Aalst)
België

เบอร์โทรศัพท์ 0486-362743

ท่านสามารถโทรหรือส่ง e-mail ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ท่านต้องการทราบได้


วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์     

Koningstraat 47
6654 AA Afferden (bij Druten)

เบอร์โทรศัพท์
0487 – 769 013 (ที่วัด)
06 – 872 188 21 (ภาษาดัช)
06 – 57 48 39 13 (ภาษาไทย)

ท่านสามารถโทรหรือส่ง e-mail ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ท่านต้องการทราบได้

หากท่านต้องการทำบุญกับวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่
เลขที่บัญชี IBAN NL 78 ABNA 0422 5525 93 ในนาม Stichting Dhammakaya Nederland

Print Friendly, PDF & Email